CE Proof
BENELUX
HomeContact
ce proof
Over ons

Algemeen

Notified body

CE Keuring

Online aanvraag

Aankoopkeuring

Download/links
     
     
   Ontwerp categorieën  -    Cert. modules   -   Wel/geen nobo   -  Post Construction Assessment 

 Recreational Craft Directives RCD   -  Maritime Equipment Directives MED
 
Algemeen

De Europese Product Regelgeving beschrijft de minimum veiligheidseisen voor producten. Producten moeten aan deze eisen voldoen voordat zij legaal op de Europese markt gebracht kunnen worden of voordat zij voor het eerst in het Europees Economisch Gebied in gebruik kunnen worden genomen.

Het beroemde 'CE- keurmerk' is het symbool dat aangeeft dat het product voldoet aan alle relevante Europese regels.


                                                                                                                CE keurmerk


Ontwerp categorieën

Categorie Significante Golfhoogte * Schaal van Beaufort
A - Oceaan Meer dan 4m** Meer dan 8
B - Kustwater Tot en met 4m Tot en met 8
C - Open water Tot en met 2m Tot en met 6
D - binnenwater Tot en met 0.3m Tot en met 4

* Significante golfhoogte betekend de gemiddelde hoogte van de hoogste 1/3 van de golven over een genomen periode. Golven met een hoogte welke een keer zo hoog zijn kunnen van tijd tot tijd voorkomen.

** Het RSG, het Notified Bodies' forum voor the European Recreational Craft Directive, heeft het advies uitgebracht om golven van 7 meter hoogte te gebruiken bij de beoordeling.

Het is mogelijk dat een vaartuig een CE markering heeft in meer dan een ontwerp categorie en voldoet aan alle vereisten voor de betreffende categorie. 

(terug naar boven)

Certificeringsmodules

Module beschrijving
A  Internal Production Control
B  EC Type Examination
C  Conformity to Type
D  Production Quality Assurance
E  Quality Assurance for Final Testing
F  Product Verification
G  Unit Verification
H  Full Quality Assurance

Modules A, G & H zijn individueel toegepast en module B, die alleen het ontwerpproces omvat, wordt toegepast in combinatie met een van de modules C, D, E of F, die betrekking hebben op de productie fase.

(terug naar boven)

Wel of geen Notified Body vereist

Module
Description Applicability Certification Required
A
Internal Production Control

Category D craft

category C with hull length less than 12m and applying ISO12217 for stability

None required
Aa
Internal Production Control + Tests

category A & B with hull length less than 12m

Category C with hull length less than 12m and not applying ISO12217 for stability

Stability characteristics only
B
EC Type Examination
(must be combined with C, D, E, or F)
All craft
Certification of full TCF
C
Conformity to Type
(must be combined with module B)
None required
D

Production Quality Assurance
(must be combined with module B)

Quality audits of production process
E
Product Quality Assurance
(must be combined with module B)
Quality audits of final inspection & testing process
F
Product Verification
(must be combined with module B)
Inspection of production samples
G
Unit Verification Full certification of TCF and inspection of each vessel
H
Full Quality Assurance Quality audits of design & production process

Een Notified Body (certifier) speelt geen rol bij de certificering in een Categorie D vaartuig.

(terug naar boven)

PCA
(Post Construction Assessment)

Sinds 1 januari 2006, heeft de Europese regelgeving een specifiek conformiteit controle proces toegevoegd, voor vaartuigen welke na de bouw worden voorzien van een CE markering. Het proces verreist dat elke individueel vaartuig, van het zelfde merk en type door een Notified Body worden gecertificeerd, van welke categorie of afmeting dan ook. Dit is zo geregeld omdat niet iedere importeur voldoende technische kennis heeft en niet in de positie is, te verklaren dat een vaartuig aan de regelgeving voldoet, zonder externe controle.

Ook bij een PCA is documentatie bij het vaartuig verreist, net als bij alle andere vaartuigen en de importeur is gehouden, de Verklaring van Overeenstemming te ondertekenen. Zelfs bij een geïmporteerd, 3 meter lang bootje, in categorie D is een volledige certificatie, uitgevoerd door een Notified Body verplicht. Het vaartuig zal worden uitgevoerd met nieuwe identificatie nummers, die verwijzen naar de certificaathouder en Notified Body, zodat autoriteiten die overeenstemming willen controleren, weten waar de documentatie gevonden kan worden. 

Wees ervan bewust dat de importeur van een vaartuig, verantwoordelijk en aansprakelijk blijft, vele jaren na import en ook na verkoop. Dit betekend dat de importeur aansprakelijk gesteld kan worden voor een ongeluk, wanneer blijkt dat er geen overeenstemming met de regelgeving is. Ook al is hij niet de eigenaar van het vaartuig op het moment van het ongeluk.

Het certificaat is een bevestiging in een dergelijke situatie, maar wees er van bewust dat wanneer blijkt dat de certificeerder onterecht het certificaat heeft afgegeven, de importeur niet gevrijwaard is en nog steeds kan worden aangesproken op het importeren van een gevaarlijk vaartuig. Dit klinkt wellicht beangstigend, maar aansprakelijkheid is eenvoudig te minimaliseren door een goede inspectie en te zorgen dat het papierwerk op orde is.

Doe het op de juiste manier, met CEproof, dan kunt u genieten in de wetenschap dat uw boot en uw administratie volstaat, bij een officieel onderzoek.

(terug naar boven)


Recreational Craft Directives RCD

Overzicht Europese Regelgeving Pleziervaartuigen

94/25/EG en gewijzigd bij 2003/44/EG

Omvang
De volgende vaartuigen vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD):                                              

pleziervaartuigen van 2,5 tot 24m in lengte                                                  Personal Water Craft (PWC) - ook wel bekend als jet- ski's

Sinds 1 januari 2006 zijn de geluid en de uitlaatgassen emissie van voortstuwingsmotoren voor pleziervaartuigen in Europa een deel geworden van de Europese Regelgeving Pleziervaartuigen.

In aanvulling op vaartuigen, vallen de volgende producten (indien vooraf gefabriceerd), en gemonteerd op de Europese Pleziervaartuigen ook binnen het toepassingsgebied:

 • Voortstuwingsmotoren voor pleziervaartuigen en Jet- ski’s
 • Ontsteking- beschermde apparatuur voor inboard and stern drive motoren
 • Start- in- versnelling beveiliging apparatuur voor outboard motoren
 • Stuurwielen, overbrengingen en kabelonderdelen.
 • Brandstof tanks voor vaste brandstof installaties en brandstof slangen
 • Prefab luiken en patrijspoorten

In Europa gebouwde schepen of onderdelen welke binnen de werkingssfeer van de Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD) vallen moeten een CE- markering hebben en voldoen aan de richtlijn. Sommige van de bovenstaande componenten hoeven niet CE- gemarkeerd te zijn wanneer ingebouwd op de vaartuigen. Neem contact op met CEproof voor meer informatie.

Uitsluitingen
Er zijn bepaalde type vaartuigen uitgesloten van de Europese wet pleziervaartuigen (RCD), waaronder:

Vaartuigen welke alleen voor wedstrijden worden gebruikt

 • Kano’s

 • Kajakken

 • Waterfietsen

 • Zeilplanken

 • Surfplanken

 • Originele en individuele replica's van historische vaartuigen, ontworpen voor 1950, gebouwd met hoofdzakelijk de originele materialen.

 • Experimentele vaartuigen, welke niet op de particuliere markt worden
    gebracht.

 • Vaartuigen welke voor eigen gebruik worden gebouwd, welke niet binnen 5 jaar na afbouw worden verkocht.

 • Commerciële en passagiers vaartuigen. (NOTE - een pleziervaartuig welke
  voor de verhuur wordt ingezet is nog steeds een pleziervaartuig en dus valt een dergelijk vaartuig binnen het toepassingsgebied van de Europese
  Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD), ongeacht dat er geld verdient wordt aan de charter.

 • Onderzeeërs

 • Hovercraftvaartuigen

 • Draagvleugelboten

Nieuw of tweedehands vaartuigen die zijn gebouwd / in gebruik zijn gesteld binnen de EEG voor 16 juni 1998 zijn uitgezonderd. Houd u er rekening mee dat moet kunnen worden aangetoont dat zij voor deze datum zijn ingevoerd, of zijn gebruikt binnen de EEG.
Voor meer informatie hierover en advies hoe dit kan worden aangetoont, vindt u op de pagina, over uitzonderingscertificaten.

Verantwoordelijke
De natuurlijke of rechtspersoon die voor het eerst het eind product op de markt brengt, binnen de EEG, is verantwoordelijk voor de overeenstemming met de regelgeving van het vaartuig. Dit kan iedereen zijn, de bouwer, maar ook de eigenaar. Voor geïmporteerde, tweedehands boten kan dat alleen de importeur zijn.

Ontwerp categorieën
De ontwerp categorieën zijn hierboven uitgebreid beschreven.

(naar Ontwerp categorieën)

Overeenstemming & Documentatie
Voor een vaartuig dat op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt gesteld, binnen de EEG, moet een Verklaring van Overeenstemming worden opgesteld. Deze verklaring geeft aan dat het vaartuig voldoet aan de Essentiele Eisen, welke in de regelgeving is opgenomen.

Een Technisch Dossier moet worden opgesteld en worden onderhouden door de bouwer / vertegenwoordiger van de bouwer . Dit dossier moet worden bewaart zolang het betreffende vaartuig in productie is en voor een minimale periode van tien jaar, na de productie van het laatste exemplaar.

Het Technische Dossier beschrijft hoe het vaartuig voldoet aan de Essentiele Eisen. Het is een groot document dat door elke clausule van de betrekkinghebbende standaards beschrijft en de overeenstemming aantoont.

Voor het vaartuig moet een eigenaarshandleiding worden opgesteld. De handleidng moet worden voorzien van informatieover het veilige gebruik van het vaartuig en overige inhoud, zoals omschreven in de Technische eisen welke zijn gebruikt bij het samenstellen van het Technisch Dossier. De Verklaring van Overeenstemming moet bij de handleiding worden gevoegd en behoort bij het vaartuig te worden meegeleverd, wanneer deze wordt verkocht.

CEproof is gespecialiseerd in het schrijven van deze documenten voor haar clienten, wereldwijd en heeft meer Technische Dossiers geschreven dan elke andere organisatie in de wereld. Als alternatief hiervoor heeft CEproof software ontwikkelt dat clienten in staat stelt, zelf de verreiste documentatie op te stellen.

Essentiele Eisen
Niet alle essentiele Eisen zijn gerelateerd een de veiligheid. Er worden dertig eisen beschreven in de
Europese Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD). Niet alle essentiele eisen zijn van toepassing op een eenvoudig vaartuig. De essentiele eisen zijn in princiepe een niet strak voorschrijven de eis, om maximale vrijheid bij het ontwerpen te waarborgen.  Als voorbeeld beschrijft ER 3.1 dat het vaartuig in alle opzichten, sterk genoeg moet zijn. De essentiele eisen worden ondersteunt door geharmoniseerde standaards, maar het is legaal andere standaards te gebruiken, wanneer gelijkwaardigheid hiervan kan worden aangetoont. Dit is vaak niet eenvoudig, zonder de expertise van een professional.

Assessment
Het onderzoek dat moet worden uitgevoerd is bepaald in de verschillende modules.

Post Construction Assessment (PCA) - (geïmporteerde en gebruikte vaartuigen)

PCA is hierboven uitgebreid beschreven.

(naar PCA)
(terug naar boven)

Maritime Equipment Directives MED

96/98/EC as amended

Onderstaande veiligheid en communicatie apparatuur valt binnen de regelgeving van de Marine Equipment Directive (MED) Deze apparatuur dient voor gebruik aan boord van vaartuigen, binnen de EEG.

 • Reddingsmiddelen
 • Water vervuilingpreventie 
 • Brand beveiliging
 • navigatie
 • radio communicatie middelen.

MED

De MED beschrijft de eisen welke worden gesteld aan apparatuur, welke aan boord van vaartuigen, binnen de EEG worden gebruikt. Hierin zijn onder meer de standaards van SOLAS & MARPOL opgenomen. Omdat vaartuigen steeds vaker verder dan de Europese grenzen varen, is de CE regelgeving niet toereikend. De MED is internationaal erkend. Producten die onder de MED zijn goedgekeurd kan men herkennen aan het logo, zoals hierboven is afgebeeld.

In navolging op de ondertekening van de wederzijdse erkenning overeenkomst tussen de EU en de USA, in 2004, is apparatuur welke onder de MED is gecertificeerd, aan beide zijden van de Atlantische oceaan geaccepteerd voor verkoop.

Wat kan CE Proof betekenen bij certificering van producten binnen de Marine Equipment Directive (MED)

De regelgeving verreist dat de producten zijn voorzien van:

 • Documentatie waarin de toegepaste standaards zijn opgenomen
 • getest zijn volgens de toepasbare standaards
 • gecertificeerd zijn

CEproof kan u voorzien van de vereiste documentatie. Wij zijn in het bezit van electrische en electronische test apparatuur en kunnen een aantal van de verreiste testen uitvoeren. Wanneer wij zelf de testen niet kunnen uitvoeren, dan zal CEproof de testen laten uitvoeren in daarvoor geschikte labaratoriums. CEproof onderhoudt relaties met veel van de certificerende instanties en kunnen, in uw opdracht de certificering afhandelen.

(terug naar boven)