BENELUX
    Home │Contact
ce proof

Over ons

Algemeen

Notified body

CE Keuring

Online aanvraag

Aankoopkeuring

Download/links
 
  CE Markering Pleziervaartuigen

Sinds 16 juni 1998 is de Europese Regelgeving Pleziervaartuigen van kracht geworden. Voor alle vaartuigen tussen 2.5 en 24 meter, die sinds die datum op de Europese markt zijn  gebracht, is CE markering verplicht.

Voor het internationale CEproof verzorgen wij de consultancy exclusief in Nederland, België en Luxemburg. Maar ook buiten deze landen zijn wij voor CEproof actief.

Als consultant spelen wij een adviserende rol naar onze opdrachtgevers, zoals jachtwerven en bedrijven die boten importeren van buiten de Europese gemeenschap. Wij stellen onder andere het Technisch Dossier samen, de Eigenaarhandleiding, stellen de Verklaring(en) van Overeenstemming op en verzorgen de communicatie met de Notified Body voor certificering. In onze rol als consultant kunnen wij naast de inspectie van het vaartuig ook adviseren als het gaat om aanpassing, zodat het vaartuig voldoet aan de regelgeving. Welke jachten zijn uitgezonderd van de CE verplichting, wat wij voor u kunnen betekenen en overige informatie vindt u op de volgende pagina's.